Terapi

Terapi er det healede sted du møder dig selv

The Assana tilbyder mange former for terapi og coaching. Et forløb tilpasses altid efter dine behov og de ønsker du har for den udviklingsrejse du er på. Vi arbejder holistisk, integrativt, somatisk, kognitivt og energetisk. – og vi tror på at gennem skabelse af bevidsthed omkring dig selv, opstår den største forudsætning for sundhed.

Herunder kan du se nogle af de grundlæggende elementer som et forløb kan struktureres af, samt vores priser.

The Assana Terapi

Terapi

Healing er ofte en rejse ind i eget landkort, hvor vores tidslinje og energetiske bakketoppe og dybeste dale genbesøges i et kærligt og omsorgsfuldt rum - hvor fortiden kan forløses og troen på fremtiden kan genindtages. Vores baggrund i terapi bygger på psykodynamisk terapi med faglig foranking i NLP, IFS samt eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Breathwork

Åndedrættet er vores vigtigste forbindelse til livet. Både for det fysiske og metafysiske legeme. Hvert åndedrag forsyner os og skaber forbindelse mellem vigtige dele af vores nervesystem. Stress, angst, depression og generel fornemmelse for velvære er direkte afspejlet i hvordan vi trækker vejret. Breathwork er en essentiel del af den læring vi forankre i vores klienter. Det at trække vejret rigtigt i livets svære situationer skaber fleksibilitet og sundhed i krop og sjæl.

Coaching

Hvordan får du sat retning og momentum på det liv du gerne vil leve? Coaching handler om rejsen hen-imod, om at skabe et guidende mindset med udgangspunkt i dine drømme og ønsker - og om at gøre dit liv til den ramme du ønsker at være i.
Vores coaching er forankret i NLP og MICRO - og med mange års erfaring i erhvervslivet og dose-coaching me mikrodosering.

Saunagus

Svedhytter har været brugt i årtusinder som et healende ritual for både krop og sjæl. Saunagus er den nordiske version af svedhytten, hvor vi gennem varme arbejder både med åndedrættet, kroppens afspændding og given slip på spændinger - sammen med sindets kamp for kontrol. Saunaen er et stærkt terapeutisk rum på The Assana, hvor vi arbejder med en række forskellige lægende urter og olier som en del af oplevelsen.

Heart Coherency

Tankens elektricitet overføres til hjertets magnetiske felt i kroppen. I sammenhæng skaber hjerne og hjerte et elektro-magnetisk felt som både kan måles mange meter væk fra kroppen. Og som også kan bruges til at forstå og afdække sundhedssignaler. Når vi er i-overensstemmelse med os selv; når vores tanker, følelser og emotioner er i sammenhæng ses en høj systemisk kohærens - hvilket vi ved er direkte i relation til sundhed, healing og indre balance. Vi bruger professionelt udstyr fra Heart Math Institute til måling af kohærens.

PEMF

PEMF terapi er forkortelse for Pulsed Electro-Magnetic Field terapi. Hvilket er forståelsen for at kroppens celler kan oplades og optimeres i forskellige frekvensopråder af det elektromagnetiske felt. Det vil sige, at veda t udsætte kroppens celler for et stærkt magnetfelt i et bestemt frekvensområde, oplades cellekernernes mitokondrier. Det skaber celler med høj elektrisk spænding, hvilket fremmer f.eks. knogleregenerering, mindsker inflammation (også neuro-inflammation så som depression) og hindre cancer celler i at dele sig til ny cancer celler. Vi bruger PEMF maskine fra det medicinske selskab SANZA.

Emotional Detox

Den vigtigste afgiftning er at give slip på den energi du holder fast på i dit bevidste og ubevidste sind. Når vi giver slip på det der blev gjort mod os - eller vi selv gjorde mod os selv eller andre, giver vi slip på det energetiske felt omkring os. Det skaber rum og næring for at livsenergien kan flyder frit i, - og omkring os igen. Radical Forgiveness er en af de emotionelle detox discipliner vi arbejder med i The Assana

Natur Medicin

Vi er dybt forbundet med naturen - og for alle sygdomme og lidelser har naturen en kur. Vi arbejder med forskellige healende planter og svampe - som healer både krop og sjæl. Vi arbejder både med planter der bistår i at skabe det terapeutiske rum og med andre der er med i den integrative del af processen. Via vores arbejde med the*dose har vi en unik adgang til helt unikke kvaliteter af medicinske svampe, brugt i blandt andet traditionel kinesisk medicin.

Du er unik!

Og det er dine behov, dine drømme og dine mål også!  Der for er det også svært at sige “Det er det her forløb du skal igennem, og det her er prisen.” 

I stedet finder du 3 pris-eksempler på henholdsvis en enkelt times terapi, en fuld dag på The Assana og på et intensivt forløb over en eller flere måneder. Priserne skal ses som vejledende eksempler.  Derfor starter et forløb på The Assana altid med en snak omkring dine behov – og herudfra lægges en plan med de former for terapi som passer til dig og din rejse – og videre aftales en økonomisk ramme for forløbet.

Kom videre med din rejse allerede i dag. Book os til en uforpligtende snak omkring hvordan netop dit forløb skal se ud.

1:1 sessions

Progress
kr 1.200
pr.time
  • Intention
  • Målsætning
  • Accountability

Deep Sessions

Boost
kr 4.500
pr. dag
  • Indre rejse
  • Sauna
  • Breathwork

Forløb

Path
kr 15.000
Måned
  • Mindset
  • Boost
  • Progress
Scroll to Top